Niepoprawna pisownia

za brudzony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zabrudzony

Poprawna pisownia