Poprawna pisownia

doniosę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do niosę

Niepoprawna pisownia