Poprawna pisownia

doniesie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do niesie

Niepoprawna pisownia