Poprawna pisownia

domówię

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do mówię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

domuwię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do muwię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

domówie

Niepoprawna pisownia