Niepoprawna pisownia

domnie manych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

domniemanych

Poprawna pisownia, znaczenie: opartych na przypuszczeniu (w szczególności nie na stwierdzonych faktach).


Niepoprawna pisownia

do mniemanych

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do mnie manych

Niepoprawna pisownia