Niepoprawna pisownia

domnie mana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

domniemana

Poprawna pisownia, znaczenie: oparta na przypuszczeniu (a nie na stwierdzonych faktach).


Niepoprawna pisownia

do mniemana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do mnie mana

Niepoprawna pisownia