Niepoprawna pisownia

dołusz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołóż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dołurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dołuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dołórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dołósz

Niepoprawna pisownia