Niepoprawna pisownia

dołustne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doustne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do ustne

Niepoprawna pisownia