Niepoprawna pisownia

dołonczona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołączona

Poprawna pisownia