Niepoprawna pisownia

dojeszdżasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dojeżdżasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dojerzdżasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do jeżdżasz

Niepoprawna pisownia