Poprawna pisownia

dodaniem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do daniem

Niepoprawna pisownia