Poprawna pisownia

doczytacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do czytacie

Niepoprawna pisownia