Niepoprawna pisownia

dobsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dobrze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dobże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doprze

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma dawnego słowa doprzeć, oznaczającego: domknąć, docisnąć, dotrzeć lub dojść.