Poprawna pisownia

niedopowiedzeń

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „niedopowiedzenie”, którego znaczenie to wypowiedzenie się w sposób niejasny bądź niepełny, przez co zrozumienie przekazu jest uniemożliwione bądź częściowo utrudnione. Jest to synonim słowa niedomówień.


Niepoprawna pisownia

nie do powiedzeń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo powiedzeń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dopowiedzeń

Niepoprawna pisownia