Niepoprawna pisownia

nie wybaczalnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewybaczalnie

Poprawna pisownia