Niepoprawna pisownia

do tychczas

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dotychczas

Poprawna pisownia, znaczenie: do tego momentu, do tej pory, ale również do chwili obecnej. Dotychczas jest przysłówkiem nieodmiennym, którego się nie stopniuje. Synonimami słowa są: dotąd i do tej pory.


Niepoprawna pisownia

do tych czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotych czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotyhczas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotychczaz

Niepoprawna pisownia