Poprawna pisownia

do twarzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dotwarzy

Niepoprawna pisownia