Niepoprawna pisownia

wydłurzone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wydłużone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wydłóżone

Niepoprawna pisownia