Niepoprawna pisownia

do powiedziało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopowiedziało

Poprawna pisownia