Niepoprawna pisownia

do powiedziałam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopowiedziałam

Poprawna pisownia