Niepoprawna pisownia

do pisała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopisała

Poprawna pisownia