Niepoprawna pisownia

do mnie mania

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

domniemania

Poprawna pisownia, znaczenie: domysły lub przypuszczenia – uznanie istnienia faktów niestwierdzonych w oparciu o inne ustalone fakty, których istnienie jest stwierdzone i które pozostają z nimi w związku.


Niepoprawna pisownia

domnie mania

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do mniemania

Niepoprawna pisownia