Niepoprawna pisownia

do łonczam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołączam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do łanczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dołanczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dołonczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do łączam

Niepoprawna pisownia