Niepoprawna pisownia

do kładny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokładny

Poprawna pisownia