Poprawna pisownia

do góry nogami

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do gury nogami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dogóry nogami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do górynogami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dogórynogami

Niepoprawna pisownia