Niepoprawna pisownia

do ciongnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dociągnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do ciągnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dociongnie

Niepoprawna pisownia