Niepoprawna pisownia

do biegło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dobiegło

Poprawna pisownia