Niepoprawna pisownia

do biegli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dobiegli

Poprawna pisownia