Poprawna pisownia

dłużnicy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dużnicy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłóżnicy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłurznicy

Niepoprawna pisownia