Poprawna pisownia

długopis

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dugopis

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłógopis

Niepoprawna pisownia