Poprawna pisownia

długofalowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

długo falowy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

długo-falowy

Niepoprawna pisownia