Poprawna pisownia

dług

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dłóg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłuk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłók

Niepoprawna pisownia