Niepoprawna pisownia

dłógie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

długie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dugie

Niepoprawna pisownia