Poprawna pisownia

dla Marioli

Poprawna pisownia, znaczenie: formia imienia żeńskiego „Mariola”.


Niepoprawna pisownia

dla Marjoli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Mariolii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Marjolii

Niepoprawna pisownia