Niepoprawna pisownia

dla checy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dla hecy

Poprawna pisownia