Poprawna pisownia

dekompletować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dekąpletować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

de kompletować

Niepoprawna pisownia