Niepoprawna pisownia

defrautuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

defrauduje

Poprawna pisownia, znaczenie: niezgodnie z prawem przeznacza środki finansowe na cele inne niż ich właściwe przeznaczenie, na ogół dla uzyskania osobistej korzyści.


Niepoprawna pisownia

defrałduje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dewrauduje

Niepoprawna pisownia