Niepoprawna pisownia

ddżysta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dżdżysta

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej mokra lub deszczowa (np. pora roku).


Niepoprawna pisownia

dżysta

Niepoprawna pisownia