Poprawna pisownia

dla Dalii

Poprawna pisownia, znaczenie: formia imienia żeńskiego „Dalia”.


Niepoprawna pisownia

dla Daljii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Dalji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla Dali

Niepoprawna pisownia, wyjątki: nazwisko m.in.: Salvador Dali. Pisane małą literą może być również formą słowa „dal” lub „dać”.