Niepoprawna pisownia

daleko-idąca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

daleko idąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dalekoidąca

Niepoprawna pisownia