Niepoprawna pisownia

dajeż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dajesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dajerz

Niepoprawna pisownia