Niepoprawna pisownia

czwarto klasista

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czwartoklasista

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czwarto-klasista

Niepoprawna pisownia