Niepoprawna pisownia

nie rozmownie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa rozmownie.


Poprawna pisownia

nierozmownie

Poprawna pisownia