Poprawna pisownia

czteromiesięczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cztero-miesięczni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cztero miesięczni

Niepoprawna pisownia