Niepoprawna pisownia

cztero-tygodniowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czterotygodniowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czterytygodniowy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cztero tygodniowy

Niepoprawna pisownia