Niepoprawna pisownia

cztero-pokojowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czteropokojowy

Poprawna pisownia, znaczenie: złożony z czterech pokojów.


Niepoprawna pisownia

cztero pokojowy

Niepoprawna pisownia