Niepoprawna pisownia

członkoski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

członkowski

Poprawna pisownia