Niepoprawna pisownia

częstrze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

częstsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

częstże

Niepoprawna pisownia