Niepoprawna pisownia

czenstsza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

częstsza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

częstrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

częstża

Niepoprawna pisownia