Niepoprawna pisownia

czenstokrotny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

częstokrotny

Poprawna pisownia, znaczenie przestarzałe: częsty, powtarzający się często.


Niepoprawna pisownia

często krotny

Niepoprawna pisownia